Hållbarhet

Hållbarhet i allt vi gör

Vi vill vara med och forma framtidens bostäder som förenklar och förbättrar livet hemma. Alla våra hus byggs av trä, som är förnyelsebart och lagrar koldioxid. Genom att använda smarta metoder och automatiserade processer sparar vi både energi och minskar avfall.

Om trä som råvara

Trä lämpar sig perfekt för bostäder, det är ett härligt och hållbart material som luktar gott – och gör gott. Alla våra hustyper byggs dessutom med bättre energiprestanda än gällande byggregler. Vi har bra kontroll på våra produkters klimatbelastning och god erfarenhet av klimatberäkningar. Våra flerbostadshus är utformade för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Alltid i framkant

Vår ambition är att alltid vara i framkant när det gäller innovativa material och nya sätt att spara energi, med vår egen förvaltningsportfölj som motor. Genom att erbjuda olika typer av bostäder till rimliga priser vill vi bidra till att skapa blandade stadsdelar där alla kan trivas. Samarbeten med företag, forskare, högskolor och universitet håller oss ständigt uppdaterade med det senaste.

Vi förverkligar framtidens boende

  • Vårt byggsystem baseras på trä, som är förnyelsebart och lagrar koldioxid.
  • Genom industriell tillverkning optimerar vi ledtider och logistikkedjor för att reducera energiåtgång och utsläpp.
  • Vårt standardiserade och automatiserade arbetssätt möjliggör effektiva processer och optimerat materialnyttjande.
  • Vår process säkerställer hög datakvalitet, spårbarhet och datadrivet beslutsfattande.

Med låg produktionskostnad och låg klimatpåverkan möjliggör vi bostäder som annars inte skulle byggts. Men vi slutar inte där. Vi jobbar alltid för att sänka vår klimatpåverkan ytterligare – det finns alltid något vi kan göra bättre. Vi anser att lagstiftaren har för låga klimatambitioner, varför vi siktar högre, att vara klimatneutrala till år 2030.