Kontakt

Surewood Housing

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 12
114 34 Stockholm

 

Produktionsanläggningar

Sandsjöryd, Klöverfors 2
364 33 Åseda

Järnvägsgatan 47b
364 33 Åseda

Kontaktpersoner

Jan Hillgård Projektutvecklingschef

070-555 04 45 jan.hillgard@surewood.se

Martina Gustafsson Personalchef

070-971 37 25 martina.gustafsson@surewood.se

Sverker Andreasson Utvecklingschef

070-421 77 07 sverker.andreasson@surewood.se