Om oss

Vi är Surewood Housing

Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger bostäder för människor med vanliga inkomster. Det handlar om väldesignade och yteffektiva radhus, loftgångshus och flerbostadshus upp till fyra våningar. För att uppnå hög kvalitet till rimliga priser har vi valt att jobba i hela värdekedjan.

Vi levererar gärna våra bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus. Husen tillverkas i våra egna moderna produktionsanläggningar mitt i Småland, för att så småningom levereras och monteras nyckelfärdigt på plats.

Vår vision

Vår vision kan sammanfattas i en mening: Vi ska bygga det nya folkhemmet! Det ska vi uppnå genom att utveckla och bygga prisvärda bostäder i trä med låg klimatpåverkan och god energiprestanda. Våra ledord är Beautiful, Affordable och Sustainable.

Våra fabriker

I hjärtat av Småland har vi våra två produktionsanläggningar. Med vårt genomtänkta byggsystem producerar vi högförädlade volymelement samt prefabricerade delkomponenter som monteras på byggplats. Volymfabriken i Klöverfors har idag kapacitet för 500 lägenheter per år. Fabriken i Åseda producerar ytterväggar och tak till vår fabrik i Klöverfors.

Hållbarhet är centralt för oss

Alla hus byggs i trä, har god energiprestanda och produceras i en kontrollerad inomhusmiljö i våra moderna fabriker. När det är dags att montera husen på plats samarbetar vi med utvalda partners som säkerställer kvalitet hela vägen till nyckelfärdigt hus. Då blir det också som allra bäst.

Läs mer

Ägare och organisation

Vi är en ny aktör på bostadsmarknaden med ambitionen att försörja Sverige med de bostäder som idag inte byggs. Surewood Housing ägs av Gelba och Active invest, två långsiktiga aktörer med lång erfarenhet av fastighetsutveckling och industriell trähusproduktion. Ledningen i bolaget har dessutom en gedigen erfarenhet av projektutveckling av bostäder och industriellt byggande. Surewood Housing grundades 2023. 

Johan Enocson, ägare Active Invest och
Leif West, koncernchef på Gelba

Fredrik Anheim, VD

Erfaren ledare inom bygg- och fastighetssektorn med gedigen kunskap inom projektutveckling av bostäder och industriella produktionssystem. 

Sverker Andreasson, utvecklingschef

Erfaren produktutvecklare inom industriella byggsystem för bostäder. Har även stor erfarenhet av innovation, digitalisering och hållbarhet.

Martina Gustafsson, HR-chef

Gedigen erfarenhet som personalchef. Har arbetat med strategiska frågor i ett flertal ledningsgrupper i tillväxtföretag.

Jan Hillgård, projektutvecklingschef

Lång erfarenhet av affärsutveckling, strategiarbete och projektutveckling av bostäder.