Vårt erbjudande

Väldesignade radhus och flerbostadshus för framtiden

Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger bostäder för människor med vanliga inkomster. Det handlar om radhus, loftgångshus och flerbostadshus upp till fyra våningar. Med låg produktionskostnad och låg klimatpåverkan möjliggör vi bostäder som annars inte skulle byggts.

Vår industriella process gör att vi kan leverera betydligt snabbare än vid traditionell produktion – i vissa fall kan vi kapa så mycket som två tredjedelar av tiden. Det ger både stora positiva effekter på kassaflödet och minskar risken för konjunkturförändringar under projekttiden. Vi levererar gärna våra bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus.

Radhus

Våra radhus är utformade för att vara funktionella och yteffektiva, med 3–4 sovrum och gott om utrymme för hela familjen. Radhusen kan anpassas till olika värmekällor. Vi kan även erbjuda husen som parhus eller kedjehus.

Loftgångshus

Våra loftgångshus bygger vi normalt som tvåvåningshus, men det går utmärkt att bygga dem i ett plan om så önskas. Loftgångshusen kan utföras med 1–4 rum och kök. Husen kan anpassas till olika värmekällor.

Flerbostadshus

Våra flerbostadshus har invändiga trapphus och kan uppföras i 3–4 våningar. De ljusa och funktionella lägenheterna utförs som 2–4 rok. Samtliga lägenheter har förråd i den egna lägenheten, vilket minskar behovet av komplementbyggnader och vindsförråd. Våra flerbostadshus kan byggas som punkthus eller sammanhängande lamellhus och kan anpassas till olika värmekällor. 

Vill du samarbeta med oss?

Vår ambition är både att leverera bostäder till våra olika samarbetspartners projekt och att utveckla bostadsprojekt för egen förvaltning. Vi vet att vi har kostnadseffektiva och hållbara produkter och att vi har kapacitet att möta en stor efterfrågan redan idag. Vi har flera lösningar på hur vi kan hjälpa till med bostadsutvecklingen i städer och på landsbygd. 

  • Vi samarbetar gärna med projektutvecklare som behöver hållbara och prisvärda bostäder till sina projekt.
  • Tillsammans med fastighetsfonder och fastighetsbolag kan vi erbjuda både nyckelfärdiga produkter och projektutveckling av mark.
  • I vår långsiktiga strategi att bygga upp en egen förvaltningsportfölj, ser vi gärna samarbeten med dig som är markägare.

 

Kontakta oss